Dodaj nowe źródło treści.

topics:

Pierwszy krok jaki potrzebujesz wykonać by na co dzień czerpać korzyści z programu Handy News Reader, to dodanie Twoich preferowanych źródeł treści (takich jak blogi lub inne strony internetowe które zwykłeś/aś śledzić).

Powiedzmy że chciałbyś/abyś dodać TechCrunch:

 1. Kliknij ikonkę "+" na pasku bocznym.
 2. Wybierz "Dodaj kanał lub wyszukaj nowy".
 3. W polu "Adres URL" na górze wprowadź "TechCrunch".
 4. Tapnij ikonkę zatwierdzenia w prawej górnej części.
 5. Ujrzysz listę różnych źródeł - pierwsze powinno być właściwym wyborem - tapnij nań.
 6. Po kilku chwilach powinieneś/powinnaś ujrzeć przycisk z liczbą nowych artykułów - tapnij nań.
 7. Powinieneś/powinnaś ujrzeć listę właściwych artykułów. Tapnij strzałkę w lewo w lewym górnym rogu ekranu, po czym tapnij ikonkę ołówka z panelu bocznego.
 8. Powinieneś/powinnaś ujrzeć niedawno dodane źródło na liście. Tapnij nań, by doprecyzować kilka szczegółów.
 9. Zaznacz "Pokaż pełny artykuł" jeśli chcesz czytać artykuły bezpośrednio w Handy'm (co jest najbardziej efektywnym i zalecanym sposobem). Jeśli chcesz by obrazki były również wczytywane automatycznie - zaznacz "Automatycznie wczytuj obrazki". Może się przydać zaznaczenie jeszcze jednej opcji: "Pokazuj tekst oryginalny na liście artykułów" (w przypadku gdy chciał(a)byś używać tego konkretnego sposobu czytania - patrz "Różne sposoby lektury").
 10. Cofnij się używając strzałki w lewo w lewym górnym rogu lub przycisku wstecz na dole Twojego urządzenia.


W przypadku gdy nie możesz dodać preferowanego przez Ciebie źródła treści sposobem opisanym wyżej - spróbuj użyć innej metody. Najpierw pozyskaj adres RSS strony którą chcesz prenumerować w Handy'm - instrukcja tutaj.

Następnie, gdy już dysponujesz adresem, postępuj następująco:

 1. Otwórz Handy News Reader, kliknij ikonkę "+" na pasku bocznym.
 2. Wybierz "Dodaj kanał lub wyszukaj nowy".
 3. Wprowadź (uważnie) cały adres, następnie zaznacz "Pokaż pełny artykuł" (poniżej) jeśli chcesz czytać artykuły bezpośrednio w Handy'm (co jest najbardziej efektywne i zalecane). Jeśli chcesz by obrazki były również automatycznie wczytywane - zaznacz "Automatycznie wczytuj obrazki". Może się przydać zaznaczenie jeszcze jednej opcji: "Pokazuj tekst oryginalny na liście artykułów" (jeśli chciał(a)byś używać tego konkretnego sposobu czytania - patrz "Różne sposoby lektury").
 4. Tapnij ikonkę zatwierdzenia w prawej górnej części.
 5. Cofnij się strzałką w lewo w lewym górnym rogu lub przyciskiem wstecz w dolnej części Twojego urządzenia.

No comments:

Post a Comment

If You’d like to share a little bit more thoughts on those, it would be great (it’s not necessary):Jeśli chciał(a)byś nieco bardziej podzielić się wrażeniami, byłoby świetnie (nie jest to konieczne):

Are You a developer and would like a website for Your app? Feel free to contact :) !

Jesteś deweloperem i chciał(a)byś stronę dla Swej aplikacji? Zapraszam do kontaktu :) !

Sind Sie ein Entwickler und möchten eine Webseite für Ihre App? Suchen Sie einfach den Kontakt :) !