Wygodna lektura.

topics:

Przełączanie artykułów przyciskami głośności, "strefy aktywne" oraz zapamiętywanie pozycji czytania dla każdego artykułu. Wszystkie te funkcje są fundamentalne w kwestii użyteczności i tego, jak łatwo i płynnie możesz korzystać z aplikacji. Ja używam przycisków głośności do przełączania artykułów - i łączę to z tapnięciem u góry lub dołu ekranu by przewijać stronę. W ten sposób możesz przeglądać/czytać artykuły bardzo łatwo i szybko - zwłaszcza biorąc pod uwagę, iż wyświetlane artykuły są automatycznie oznaczane jako przeczytane. Szczególnie niesamowitym jest dla Mnie, iż tapnięcie u góry lub dołu ekranu przewija dokładnie zawartość całego pojedynczego ekranu - obojętnie gdzie ustawiłem go wcześniej.

Możliwość przewijania tekstu dokładnie o jedną stronę w górę/dół jest tym bardziej przekonywująca, gdy używasz przycisków głośności nie do przewijania, lecz przełączania artykułów.

Na domiar tego Handy zapamiętuje gdzie przerwałeś/aś lekturę wszystkich artykułów - co również jest bardzo pomocne.

No comments:

Post a Comment

If You’d like to share a little bit more thoughts on those, it would be great (it’s not necessary):Jeśli chciał(a)byś nieco bardziej podzielić się wrażeniami, byłoby świetnie (nie jest to konieczne):

Are You a developer and would like a website for Your app? Feel free to contact :) !

Jesteś deweloperem i chciał(a)byś stronę dla Swej aplikacji? Zapraszam do kontaktu :) !

Sind Sie ein Entwickler und möchten eine Webseite für Ihre App? Suchen Sie einfach den Kontakt :) !