'Prasówka' - czytaj co i jak lubisz!

topics:

Ta konkretna funkcja wychodzi naprzeciw rosnącej potrzebie utrzymywania balansu w naszej relacji z urządzeniami mobilnymi. W tym ujęciu może pełnić rolę Twojego Osobistego Asystenta, dostarczającego Ci starannie skrojonych dawek nowych treści, byś nigdy nie był(a) przytłoczony/a masą nowych artykułów - mając ciągle pod kontrolą jak wiele czasu spędzasz "nadrabiając zaległości" lub po prostu czytając nowe rzeczy.

Funkcja mogłaby działać następująco:

  1. Na pasku bocznym byłaby reprezentowana przez specjalny - możliwy do tapnięcia - nagłówek "Twoja Prasówka". Aczkolwiek nagłówek ów byłby obecny tylko wtedy, jeśli funkcja "Prasówki" byłaby aktywowana w ustawieniach aplikacji.
  2. W ustawieniach aplikacji użytkownik może zdefiniować limit artykułów na pojedynczy zestaw Prasówki oraz- w razie zainteresowania - mógłby wskazać, które źródła treści powinny być uwzględnione, z jaką ilością artykułów na źródło.
    Dla przykładu: możesz ustawić by uwzględnianych było 20 artykułów, nie definiując z jakich źródeł powinny pochodzić. Aczkolwiek, jeśli byś chciał(a), możesz doprecyzować że ów zestaw 20 artykułów powinien składać się - np. - z 5 artykułów ze źródła X, 5 artykułów ze źródła Y, oraz 10 artykułów ze źródła Z.
  3. Za każdym razem gdy zdefiniowany wyżej zestaw jest skompletowany (tj. osiągając łączny limit nieprzeczytanych artykułów) - nagłówek "Twoja Prasówka" obecny na pasku bocznym będzie aktywny (tj. możliwy do tapnięcia). W przeciwnym razie będzie obecny, ale nieaktywny (nie reagujący na tapnięcie).
  4. Jeśli kliknięty/tapnięty - powinien otworzyć pierwszy artykuł z zestawu i pozwolić na przełączanie się między artykułami, lecz tylko w obrębie tych z zestawu. Podczas przełączania artykułów będą one jak zwykle oznaczane jako przeczytane.
  5. Powracając do naszego przykładu z zestawem 20 artykułów: kolejny (nowy) zestaw będzie stworzony tylko gdy wszystkie artykuły z poprzedniego zostaną przeczytane.

No comments:

Post a Comment

If You’d like to share a little bit more thoughts on those, it would be great (it’s not necessary):Jeśli chciał(a)byś nieco bardziej podzielić się wrażeniami, byłoby świetnie (nie jest to konieczne):

Are You a developer and would like a website for Your app? Feel free to contact :) !

Jesteś deweloperem i chciał(a)byś stronę dla Swej aplikacji? Zapraszam do kontaktu :) !

Sind Sie ein Entwickler und möchten eine Webseite für Ihre App? Suchen Sie einfach den Kontakt :) !