Przedstawiamy "Usuń z Ulubionych po przeczytaniu".

topics:

Handy News Reader ver. 0.7.21 - Usuń z Ulubionych Po PrzeczytaniuTwoje typowe używanie Handy'ego może polegać na przeglądaniu artykułów i oznaczaniu części z nich gwiazdką do przeczytania później. Potem, gdy masz więcej czasu, możesz przeczytać część tych artykułów bezpośrednio z Ulubionych. Niestety, za każdym razem gdy skończysz taki artykuł - potrzebujesz usunąć go z Ulubionych (ponieważ nie ma potrzeby dłużej go tam trzymać).

Byłoby świetnie dysponować opcją w ustawieniach, która mogłaby to robić automatycznie - dla wielu użytkowników byłaby bardzo pomocną, gdyż prawdopodobnie wielu z nas przegląda RSSy w podobny - opisany wyżej - sposób.

Funkcja ta usuwałaby aktualnie przeczytany artykuł z Ulubionych w momencie gdy użytkownik dotrze do samego jego końca.

Niedawno właśnie wprowadziliśmy taką funkcję i możesz się nią cieszyć już od teraz :) . Wystarczy że ją uaktywnisz (otwórz ustawienia, grupa "Tekst artykułu" - i tapnij "Usuń z Ulubionych po przeczytaniu").

No comments:

Post a Comment

If You’d like to share a little bit more thoughts on those, it would be great (it’s not necessary):🔽(click to show)Jeśli chciał(a)byś nieco bardziej podzielić się wrażeniami, byłoby świetnie (nie jest to konieczne):🔽(kliknij by pokazać)Wenn Sie ein paar mehr Überlegungen dazu mitteilen möchten, wäre das großartig (notwendig ist es nicht):🔽(zum Anzeigen anklicken)

Are You a developer and would like a website for Your app? Feel free to contact :) !

Jesteś deweloperem i chciał(a)byś stronę dla Swej aplikacji? Zapraszam do kontaktu :) !

Sind Sie Entwickler und wünschen sich eine Webseite für Ihre App?Kontaktieren Sie mich einfach :) !